คำแปลของภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ "ลุก"

TH

"ลุก" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

ลุก [luk] {กริยา}

TH ลุก [luk] {คำกริยา}

1. ทั่วไป

2. ซึ่งเป็นภาษาพูด