คำแปลของภาษาซวาฮิลี-ภาษาอังกฤษ "safari"

SW

"safari" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

SW safari

safari (ด้วย: kuendesha, ongoza)
safari (ด้วย: mwendo, safiri)
safari (ด้วย: mwendo)
safari (ด้วย: mwendo)

คำอื่น ๆ

Swahili

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la