คำแปลของภาษาซวาฮิลี-ภาษาอังกฤษ "Mwamba"

SW

"Mwamba" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

EN
EN

SW Mwamba

trending_flat
"jiolojia"

Mwamba
volume_up
Rock (geology)

คำอื่น ๆ