คำแปลของภาษาซวาฮิลี-ภาษาอังกฤษ "mnyama"

SW

"mnyama" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

SW mnyama

mnyama (ด้วย: nyama, hayawani)
mnyama

คำอื่น ๆ

Swahili

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย