คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาโปรตุเกส "referente a la"

ES

"referente a la" ภาษาโปรตุเกส คำแปลของ

ตัวอย่าง "referente a la".

คำแปลที่เหมือนกันของ"referente a la"ในภาษาโปรตุเกส

referente คำนาม
Portuguese
referente คำวิเศษณ์
Portuguese
a คำบุพบท
Portuguese
la คำนาม
Portuguese
la คำนำหน้า
Portuguese
La
Portuguese

ตัวอย่าง "referente a la" ของ ภาษาโปรตุเกส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Spanish60  % en lo referente a la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado.
60  % para a relação entre a dívida pública e o produto interno bruto a preços de mercado.
Spanish3  % en lo referente a la proporción entre el déficit público previsto o real y el producto interior bruto a precios de mercado;
3  % para a relação entre o défice orçamental programado ou verificado e o produto interno bruto a preços de mercado;
SpanishSólo nos destacábamos en lo referente a la pobreza, a la corrupción, a la falta de libertad de expresión y de activismo político.
Só estávamos nos primeiros no que toca a pobreza, corrupção, ausência de liberdade de expressão, ausência de activismo político.
SpanishLas garantías y los usos vigentes en cada Estado miembro en lo referente a la responsabilidad de los interlocutores sociales no se verán afectadas.
Não afectam as garantias e práticas consuetudinárias existentes em cada Estado-Membro em matéria de responsabilidade dos parceiros sociais.

คำอื่น ๆ

Spanish
  • referente a la

เข้าไปดูพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la