คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาโปรตุเกส "estabilizarse"

ES

"estabilizarse" ภาษาโปรตุเกส คำแปลของ

volume_up
estabilizarse {กริยาย้อนกลับ}
volume_up
estabilizar {กริยาที่ต้องการกรรม}

ES estabilizarse
volume_up
{กริยาที่แสดงส่งผลกลับถึงการกระทำของตัวประธานเอง}

estabilizarse
volume_up
estabilizar-se {กริยาย้อนกลับ}

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "estabilizarse":

estabilizarse
estabilizar