คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาฝรั่งเศส "Fondo de garantía"

ES

"Fondo de garantía" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

ตัวอย่าง "Fondo de garantía".

คำแปลที่เหมือนกันของ"Fondo de garantía"ในภาษาฝรั่งเศส

fondo คำนาม
French
de คำบุพบท
French
garantía คำนาม
French
garantir คำกริยา
French
dar คำกริยา

ตัวอย่าง "Fondo de garantía" ของ ภาษาฝรั่งเศส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

SpanishFondo de garantía, organismos de información, organismos de indemnización y organismos centrales
Fonds de garantie, organismes d'information, organismes d'indemnisation et organismes centraux
SpanishLa víctima puede, por tanto, dirigirse directamente al fondo de garantía de su Estado miembro de residencia.
La victime peut donc s'adresser directement au fonds de garantie de son État membre de résidence.
SpanishCualquier indemnización que le proporcione el Fondo de Garantía de Inversiones no podrá exceder de veinte mil (20.000) euros.
Toute indemnisation qui vous est fournie par le Fonds d'indemnisation des investisseurs ne doit pas dépasser vingt mille Euros (20.000).
SpanishEl fondo de garantía está encargado de compensar a la víctima por los daños materiales o corporales causados por un vehículo no identificado o no asegurado.
Le fonds de garantie est chargé d'indemniser la victime pour les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou non assuré.
SpanishLos clientes tendrán derecho a una indemnización con cargo al Fondo de Garantía de Inversiones, cuando no nos sea posible cumplir con nuestros deberes y obligaciones derivados de su reclamación.
Les clients auront droit à une indemnisation au titre du Fonds d'indemnisation des investisseurs, où nous sommes incapables de répondre à nos devoirs et obligations découlant de votre demande.

คำอื่น ๆ

Spanish
  • Fondo de garantía

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย