คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "tenderse"

ES

"tenderse" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
tenderse {กริยา}
volume_up
tenderse {กริยาย้อนกลับ}
volume_up
tender {กริยา}
volume_up
tender {กริยาที่ต้องการกรรม}

ES tenderse
volume_up
{คำกริยา}

1. ทั่วไป

tenderse (ด้วย: acostarse, echarse, tumbarse)
volume_up
to lie {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม} (lie down)
to lie flat on your stomach
to lie face down
tenderse (ด้วย: tumbarse)
volume_up
to stretch out {กริยา} (lie full length)

2. เกมส์: "en naipes"

tenderse
volume_up
to show {กริยา}

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "tenderse":

tenderse
tender

ตัวอย่าง "tenderse" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

SpanishEs decir, que es natural casi que haya tantos gastos administrativos aunque debiera tenderse a reducirlos.
In other words, it is not surprising that administrative costs are so high, although they should be reduced where possible.
SpanishHa sido adoptado el periodo más largo, de 5 años, lo cual favorece a Lituania, a lo largo de él tendrá que tenderse una vía europea.
The longer 5 year period that is favourable to Lithuania has been adopted, during which a European track will have to be laid in Lithuania.
SpanishHa de revisarse el etiquetado del tabaco, ha de revisarse la capacidad adictiva de los aditivos, ha de tenderse también a la armonización al alza de los impuestos sobre el tabaco.
We have to look again at tobacco labelling and the addictive nature of additives. There should also be moves towards the upwards harmonization of the taxes on tobacco consumption.