คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "hacer pipí"

ES

"hacer pipí" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
hacer pipí {กริยา}
volume_up
hacer pipí [ตัวอย่าง]
EN
ES

hacer pipí {คำกริยา}

volume_up
1. ซึ่งเป็นภาษาพูด
hacer pipí (ด้วย: orinar, perder el tiempo, malgastar el tiempo)
volume_up
to piddle {กริยา} [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
hacer pipí
volume_up
to piss {กริยา} [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
hacer pipí (ด้วย: hacer pipí, hacer pis, hacer del uno)
volume_up
to pee {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม} [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
hacer pipí (ด้วย: hacer pis, hacer del uno)
volume_up
to wee {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม} [ภาษาอังกฤษเเบบอังกฤษ] [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
hacer pipí (ด้วย: hacer pis, hacer del uno)
volume_up
to wee-wee {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม} [ภาษาเด็ก]