คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "difusor"

ES

"difusor" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

ES

difusor {เพศชาย}

volume_up
1. ทั่วไป
difusor
Se instaló un toldo de difusión de 5 por 7,6 metros con 68 difusores individuales para asegurar un campo de sonido uniforme en el escenario y entre el público.
A large 16 x 25-foot diffusion canopy, consisting of 68 individual diffusers, was installed to ensure a uniform sound field on stage and throughout the audience.
difusor (ด้วย: boquilla, tobera, pistón, brocal)
2. ภาพยนตร์และโทรทัศน์

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "difusor":

difusor

ตัวอย่าง "difusor" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Spanishun organismo difusor de nuestra cultura
an organization that disseminates our culture
SpanishLa UEM tiene un efecto difusor para la transmisión de competencias sobre otros terrenos políticos, especialmente en el de la política fiscal y social.
EMU operates as a driving force for the transfer of powers to other policy areas, especially social and fiscal policy.
SpanishCreo que este instituto desempeñará un papel importante en Europa tanto como inspirador como difusor de información en el ámbito de la igualdad.
I believe that the institute will play an important role in Europe both as an inspiration and a disseminator of information in the field of equality.
SpanishNada puede impedir la transposición de un mundo de mensajes unívocos al mundo de la comunicación biunívoca de Internet, en el que cualquier ciudadano puede ser editor y difusor simultáneamente.
Nothing can prevent the world of one-way messages becoming a world of two-way communication via the Internet where everyone can be a publisher and broadcaster simultaneously.