คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "coso"

ES

"coso" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
coser {กริยา}
volume_up
coser {กริยาที่ต้องการกรรม}

ES coso
volume_up
{เพศชาย}

1. "lugar cercado"

coso
volume_up
arena {น.} [สำนวน]
coso (ด้วย: anexo, cercado, redil, encierro)

2. "carcoma"

coso (ด้วย: carcoma)

3. "cosa", ซึ่งเป็นภาษาพูด

coso (ด้วย: cosa, chisme, huarifaifa, guarifaifa)
volume_up
thingy {น.} [ซึ่งเป็นภาษาพูด]

4. อเมริกาใต้, ซึ่งเป็นภาษาพูด

coso (ด้วย: cuestión, chisme, vaina, chunche)
volume_up
dingus {น.} [ภาษาอังกฤษเเบบอเมริกัน] [ซึ่งเป็นภาษาพูด]
coso (ด้วย: cuestión, vaina)
volume_up
doodad {น.} [ภาษาอังกฤษเเบบอเมริกัน] [ซึ่งเป็นภาษาพูด] (gadget)
coso (ด้วย: cosa, chisme, vaina, chunche)
volume_up
thingamabob {น.} (thing)
coso (ด้วย: cosa, chunche, huarifaifa)
volume_up
thingamajig {น.} [ซึ่งเป็นภาษาพูด] (thing)
coso (ด้วย: cosa, chisme, vaina)
volume_up
whatsit {น.} [ซึ่งเป็นภาษาพูด]

5. ประเทศโบลิเวีย, ซึ่งเป็นภาษาพูด

coso (ด้วย: cosa, chisme, vaina, chunche)
volume_up
jigger {น.} [ภาษาอังกฤษเเบบอเมริกัน] (tool, gadget)

6. อเมริกาใต้ตอนล่าง, ซึ่งเป็นภาษาพูด

coso (ด้วย: cuestión, chisme, vaina)
volume_up
job {น.} [ศัพท์แสลง] (thing)
coso (ด้วย: cuestión, chisme, vaina)
volume_up
whatnot {น.} (unspecified object)

7. "tipo", ประเทศโบลิเวีย, ซึ่งเป็นภาษาพูด

coso (ด้วย: idiota, imbécil, burro, puñetero)
volume_up
jerk {น.} [ซึ่งเป็นภาษาพูด]

8. "de marihuana", ประเทศโคลอมเบีย, ศัพท์แสลง

coso
volume_up
joint {น.} [ศัพท์แสลง]

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "coser":

coser

คำอื่น ๆ