คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "copista"

ES

"copista" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

EN
ES

copista {เพศชาย/เพศหญิง}

volume_up
copista (ด้วย: escribiente, copiante)
“Utilizamos Sibelius para plasmar mis composiciones y enviárselas a los copistas”, prosigue Horner.
“We use Sibelius to notate what I’ve written and get it to the copyists,” Horner explains.

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "copista":

copista