คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "chaparrón"

ES

"chaparrón" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

ES

chaparrón {เพศชาย}

volume_up
chaparrón
chaparrón (ด้วย: aguacero)
Permítanme mencionar, en relación con los daños sufridos en Rumanía, el caso de una aldea que fue inundada por una ola de dos metros de altura tras un chaparrón de veinte minutos.
As regards the extent of the damage in Romania, let me tell you about the case of a village that was inundated by a two-metre-high wave of water in a twenty-minute cloudburst.
chaparrón (ด้วย: ducha, chubasco, llovida, espantaflojos)
it's only a shower
chaparrón (ด้วย: chubasco, aguacero, invernada)
chaparrón
volume_up
flurry {น.} (of rain)

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "chaparrón":

chaparrón

ตัวอย่าง "chaparrón" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

SpanishEs un poco injusto que sea la comisaria Bjerregaard quien esté aquí esta noche para aguantar el chaparrón en lugar de Sir Leon Brittan.
It is a little unfair that we have Commissioner Bjerregaard here tonight to take the flak rather than Sir Leon Brittan.
Spanishun chaparrón de insultos
SpanishPor ello me gustaría pedir que aplazáramos la votación y tratáramos de ver si no poder solucionar este asunto para evitar un chaparrón de enmiendas orales más o menos poco meditadas.
I would therefore ask that we postpone the vote and see if we cannot solve this matter and so avoid a host of more or less ill thought-out oral amendments.
SpanishLa Unión Europea, los gobiernos y la Comisión están intentando aterrorizar a los trabajadores de la Unión Europea, en un intento de doblegarlos ante el chaparrón de medidas antipopulares.
The European Union, governments and the Commission are trying to terrorise workers throughout the European Union in a bid to make them bow down before the storm of the anti-grassroots measures.