คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "caligrafía"

ES

"caligrafía" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
caligrafiar {กริยาที่ต้องการกรรม}

ES caligrafía
volume_up
{เพศหญิง}

1. ทั่วไป

caligrafía
Exposición de Caligrafía de Ghani Alani, (Sede de la UNESCO, Salle des Pas perdus) El maestro calígrafo, iluminador, e ilustrador exhibe su trabajo
Calligraphy exhibition of Ghani Alani, (UNESCO Headquarters, Salle des Pas perdus) The Master calligrapher, illuminator, and illustrator displays his works
La exposición también exhibe obras de periodos más tardíos – pinturas, caligrafía, y objetos decorativos que representan los gustos más refinados de los patrones imperiales y aristocráticos.
The exhibition also displays works from much later periods—paintings, calligraphy, and decorative objects that represent the refined tastes of imperial and aristocratic patrons.
caligrafía
volume_up
penmanship {น.} (art of handwriting)
Podrás agregar texto a la tarjeta de vídeo en un santiamén (y no tendrás que preocuparte por la caligrafía).
Adding text to your video card is a snap (and you don't have to worry about penmanship).
caligrafía (ด้วย: letra, escritura)
volume_up
penmanship {น.} (person's handwriting)
Podrás agregar texto a la tarjeta de vídeo en un santiamén (y no tendrás que preocuparte por la caligrafía).
Adding text to your video card is a snap (and you don't have to worry about penmanship).
caligrafía
volume_up
script {น.} (style of writing)

2. "de una persona"

caligrafía (ด้วย: redacción, escritura, pluma)
caligrafía (ด้วย: letra, manuscrito, escritura, escritura a mano)
handwriting exercises

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "caligrafiar":

caligrafiar

ตัวอย่าง "caligrafía" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Spanishlo escribió con su mejor caligrafía

คำอื่น ๆ

Spanish

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย