คำแปลของภาษาสเปน-ภาษาอังกฤษ "ausente"


คุณหมายถึงausentar
ES

"ausente" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
ausente {คำวิเศษณ์ เพศชาย/หญิง}
volume_up
ausente {คำวิเศษณ์}
ES

ausente {เพศชาย}

volume_up
1. นิติศาสตร์,กฏหมาย

ชื่อพ้อง (ภาษาสเปน) ของ "ausente":

ausente

ตัวอย่าง "ausente" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

SpanishDonnay que se encuentra ausente.
Madam President, I address the House on behalf of Mr Donnay, who is not here.
SpanishDurante la discusión-investigación anterior la Presidencia neerlandesa estuvo ausente.
The Dutch presidency was not represented at our previous debate on the Inquiry.
SpanishImbeni estaba ausente.
However, it was difficult to begin a debate since Mr Imbeni was not here.
Spanishculturales y de las situaciones políticas, no estaba ausente el deseo de
these Churches, and independently of the influence of culture and politics, the
SpanishLa gran ausente en las perspectivas financieras es una vez más la naturaleza.
The major omission from the financial perspective is, once again, nature conservation.
SpanishLamentablemente, la Comisión no está ausente de culpa en esta situación.
Unfortunately the Commission has to take some of the blame for this situation.
SpanishY también recae sobre el Consejo que, en esta crisis, ha estado totalmente ausente.
It has been conspicuous by its absence throughout the present crisis.
SpanishSchmid, al que represento aquí, no está ausente por mala voluntad.
Mr Schmid, for whom I am deputising, has not stayed away deliberately.
SpanishLa pregunta nº 2 de John Cushnahan decae, dado que su autor está ausente.
Question No 2 by John Cushnahan lapses, as the author is not present.
SpanishLo que lamento es que se ausente la Presidencia finlandesa en medio del debate.
It is therefore a pity that the President-in-Office of the Council left in the middle of the debate.
SpanishY aunque yo estaba ausente, mi voto, desde luego, estaba detrás.
Although I was not present, my vote, of course, supported the Committee.
SpanishFrancia y Gran Bretaña se abstuvieron, mientras que Dinamarca estuvo ausente.
France and the UK abstained, while Denmark was not present.
SpanishDesgraciadamente, este planteamiento está también ausente del resto de los programas.
And, unfortunately, other programmes lack the cultural angle.
SpanishEn estos momentos se está efectuando la llamada, por lo que deben disculparme y permitirme que me ausente.
The call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
SpanishEsta dimensión internacional no puede estar ausente del debate.
The international dimension must always form part of the debate.
SpanishEl ACTA corre el riesgo de acabar siendo conocido como la "Ausente Comisión que no aporta Transparencia al Acuerdo".
ACTA risks becoming known as the 'Absence of Commission Transparency Agreement'.
SpanishEse gran ausente es el indio. El indio, es decir, los pueblos autóctonos de este subcontinente.
I refer of course to the Native Americans, and by that I mean the indigenous peoples of this subcontinent.
SpanishTambién me gustaría expresar mi agradecimiento a la Comisión de Presupuestos y al señor Böge, que hoy está ausente.
I would also like to thank the Committee on Budgets and Mr Böge, who is not here today.
Spanish   – Señor Presidente, toda la cuestión de los niños ha estado ausente en las políticas y programas de la UE.
   Mr President, the whole issue of children has been invisible in EU policies and programmes.
SpanishAyer, nuestra Presidenta nos había anunciado que, por problemas de agenda, iba a estar ausente.
Our President told us yesterday that the Commissioner would be unable to attend today due to prior commitments.