คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "шутливо комично забавно остроумно"

RU

"шутливо комично забавно остроумно" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

шутливо комично забавно остроумно
ทางเรารับทราบเเล้วว่าคำแปลของ "шутливо комично забавно остроумно"ได้ขาดหายไป

คำแปลที่เหมือนกันของ"шутливо комично забавно остроумно"ในภาษาอังกฤษ

шутливо คำกริยาวิเศษณ์
шутливый คำวิเศษณ์
комичный คำวิเศษณ์
забавно คำกริยาวิเศษณ์
English
забавный คำวิเศษณ์
остроумно คำกริยาวิเศษณ์
остроумный คำวิเศษณ์