คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "тщательно пережевывать пищу и питье маленькими глотками чтобы помочь п"

RU

"тщательно пережевывать пищу и питье маленькими глотками чтобы помочь п" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

тщательно пережевывать пищу и питье маленькими глотками чтобы помочь п
ทางเรารับทราบเเล้วว่าคำแปลของ "тщательно пережевывать пищу и питье маленькими глотками чтобы помочь п"ได้ขาดหายไป

คำแปลที่เหมือนกันของ"тщательно пережевывать пищу и питье маленькими глотками чтобы помочь п"ในภาษาอังกฤษ

тщательно คำกริยาวิเศษณ์
тщательный คำวิเศษณ์
пережевывать คำกริยา
English
пища คำนาม
и คำสันธาน
English
питье คำนาม
маленький คำนาม
English
маленький คำวิเศษณ์
глотка คำนาม
чтобы คำสันธาน
помочь คำกริยา