คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "охлаждение"

RU

"охлаждение" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
охлаждение [охлажде́ние] {ไร้เพศ}

RU охлаждение
volume_up
[охлажде́ние] {ไร้เพศ}

охлаждение
охлаждение
охлаждение
охлаждение (ด้วย: замораживание)