คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "затвор"

RU

"затвор" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
затвор [затво́р] {ช.}

RU затвор
volume_up
[затво́р] {เพศชาย}

затвор
volume_up
bibb {น.}
затвор
затвор
затвор (ด้วย: сбор, выход, вход, заслонка)
volume_up
gate {น.}
затвор (ด้วย: чека, клок, затор, локон)
volume_up
lock {น.}
затвор (ด้วย: плавник, весло, лопасть, лопатка)
volume_up
paddle {น.}
затвор (ด้วย: книга, кран, пробка, затычка)
volume_up
plug {น.}
затвор (ด้วย: изоляция, молчание, перемычка, клеймо)
затвор (ด้วย: заслонка, задвижка, ставень)
затвор (ด้วย: створка, золотник, вентиль, клапан)
volume_up
valve {น.}
затвор