คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "вбирать"

RU

"вбирать" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
вбирать {กริยา}

RU вбирать
volume_up
[вбира́л|вбира́л бы] {คำกริยา}

вбирать (ด้วย: всасывать, поглотить, поглощать, вобрать)
volume_up
to absorb [absorbed|absorbed] {กริยา}
вбирать (ด้วย: промокать, мочить, впитывать, макать)
volume_up
to sop {กริยา}