ไวยากรณ์

11
1968
 1. 10

  guest
  15-08-2019, 14:43
 2. uma merda

  guest
  08-08-2019, 01:58
 3. Muito bom

  guest
  01-06-2019, 04:42
 4. me gusto jugar

  guest
  12-05-2019, 23:43
 5. Grazie!

  guest
  26-04-2019, 22:49
 6. bom

  guest
  25-04-2019, 18:36
 7. Razoável

  guest
  06-03-2019, 23:35