ไวยากรณ์

17
203
 1. difficile

  guest
  02-08-2017, 00:32
 2. buono!

  guest
  01-04-2016, 19:20
 3. very interesting

  guest
  07-10-2015, 22:20
 4. buono

  guest
  24-08-2015, 10:36
 5. buonissimo

  guest
  14-12-2014, 17:42
 6. Helpful

  guest
  20-05-2012, 23:13
 7. Very useful

  guest
  25-01-2012, 19:27