ไวยากรณ์

8
3046
 1. thanks:)

  guest
  23-11-2017, 13:24
 2. muy chulo porque tienes que pensar en cada pregunta.

  guest
  22-11-2017, 21:34
 3. OK

  guest
  19-11-2017, 21:38
 4. jeg håper jeg lærer noe!

  guest
  19-11-2017, 21:19
 5. good

  guest
  16-11-2017, 14:36
 6. Nice course. Very very nice

  guest
  11-11-2017, 22:16
 7. I forgot how important can be the proper use of phrasal verbs. No doubt, the quiz pointed out I should keep working on it.

  guest
  10-11-2017, 10:51
 8. Not easy

  guest
  09-11-2017, 19:14
 9. Bom!

  guest
  09-11-2017, 13:46
 10. loved it

  guest
  08-11-2017, 18:05
 11. Good to reactivate phrasal words.

  guest
  05-11-2017, 18:13
 12. Number 7 is not something you should say except among close friends! And #8, I would have said he shouldn't "read too much into it" rather than just "read into it" Also, at least in the UK, we both "blow up balloons" and "blow balloons up" (without it sounding like we are talking about an explosion!)

  guest
  04-11-2017, 12:34
 13. ok

  guest
  03-11-2017, 19:22
 14. no one says "pissed about" anymore

  guest
  02-11-2017, 17:16
 15. greAT

  guest
  02-11-2017, 05:44
 16. lumayan susah

  guest
  01-11-2017, 14:47
 17. útil

  guest
  01-11-2017, 08:33
 18. Legal e muito bom

  guest
  28-10-2017, 03:42
 19. Kirjoitusvirheitä liikaa

  guest
  21-10-2017, 15:41
 20. Hope I answered right

  guest
  20-10-2017, 20:23
 21. można powtarzać sobie w fajny sposób j. ang.

  guest
  19-10-2017, 19:00
 22. i think it is a very good qize! it was a good study!!!

  guest
  19-10-2017, 15:05
 23. I didnt know those phrasals

  guest
  18-10-2017, 22:44
 24. to powinno byc prostrze.

  guest
  12-10-2017, 16:50
 25. företog

  guest
  12-10-2017, 08:39
 26. Wait for correcting

  guest
  10-10-2017, 17:13
 27. it was amazing to do this test. I want to do more test because I want I know if my English phrases are good enough. thank you very much.

  guest
  08-10-2017, 10:46
 28. orrivel

  guest
  02-10-2017, 19:57
 29. Очень интересно!

  guest
  27-09-2017, 20:37
 30. duppa

  guest
  27-09-2017, 20:22
 31. muito bom teste

  guest
  25-09-2017, 19:05
 32. piska

  guest
  08-09-2017, 17:10
 33. Susah :u

  guest
  30-08-2017, 02:25
 34. fine

  guest
  23-08-2017, 09:40
 35. сложно проходить тест когда не знаешь ничего. и действуешь наугад

  guest
  18-08-2017, 20:33
 36. 娥娥))

  guest
  19-07-2017, 18:26
 37. ok

  guest
  11-07-2017, 01:40
 38. Přestože si myslím, že jsem neuhádl všechny odpovědi, měl jsem celou dobu dojem, že to je příliš teoretická angličtina, která má s obvykle mluvenou angličtinou občas méně společného, ale co mi vytanulo do očí, bylo Mum, takže mi docházelo, že se stýkám s BrE a v jedné otázce jste to nakonec dali 100% najevo. Nakonec děkuji, fajn kvíz. Jdu si zobrazit výsledky :-)

  guest
  02-07-2017, 16:20
 39. bun

  guest
  27-06-2017, 17:03
 40. 10

  guest
  23-06-2017, 13:56
 41. 3

  guest
  05-06-2017, 15:28
 42. broö

  guest
  30-05-2017, 10:46
 43. test is not diffucult

  guest
  12-05-2017, 13:40
 44. сложно

  guest
  21-04-2017, 13:50
 45. Интересный тест.

  guest
  19-04-2017, 08:16
 46. Не очень сложные вопросы

  guest
  02-04-2017, 17:24
 47. gbfg

  guest
  01-04-2017, 22:10
 48. Well,I think it's not so difficult

  guest
  01-04-2017, 11:25
 49. vaikea

  guest
  01-04-2017, 10:37
 50. Cool

  guest
  31-03-2017, 01:35