การท่องเที่ยว & สถานที่

14
192
 1. Nice

  guest
  25-09-2012, 11:37
 2. ein bisschen habe ich geschummelt...

  Esperanza
  07-05-2012, 12:22
 3. schwer...

  Esperanza
  07-05-2012, 12:18
 4. CHINA NUMBER ONE...NICE

  guest
  13-04-2012, 15:44
 5. 居然错了两个,不过对长城那道题质疑。

  guest
  15-09-2011, 07:00
 6. bellissimo!

  guest
  09-01-2011, 16:54
 7. suoa

  guest
  07-11-2010, 19:20
 8. razoavel

  guest
  09-08-2010, 22:02
 9. cool

  guest
  01-06-2010, 18:43
 10. tres bien

  guest
  01-04-2010, 11:58
 11. 非常好

  guest
  25-01-2010, 07:18
 12. super

  guest
  26-12-2009, 21:45
 13. 不错

  guest
  27-02-2009, 08:05
 14. no idea

  guest
  23-02-2009, 17:03
 15. 好!

  guest
  06-12-2008, 16:05
 16. Some hard questions, if you are not familiar with China.

  guest
  12-08-2008, 16:53
 17. hard test,and so interest bunch of knowledge btw

  guest
  30-06-2008, 14:48
 18. It is interesting.

  guest
  23-05-2008, 14:24
 19. 南京的拼音错了

  guest
  21-05-2008, 17:29
 20. very interesting and good test

  guest
  19-02-2008, 17:10
 21. 与其它评论者意见相同...

  guest
  18-02-2008, 12:11
 22. 对于中国人而言蛮简单。

  guest
  07-02-2008, 10:34
 23. naja eher so insider sachen über china

  guest
  28-01-2008, 18:14
 24. 对于中国人太简单,对于外国人太难

  guest
  23-01-2008, 15:43
 25. too easy

  guest
  23-01-2008, 13:04
 26. excellent!! but some of them are too professional for foreign people to get know about

  guest
  23-01-2008, 12:11
 27. 这个测试非常好

  guest
  23-01-2008, 12:06
 28. excellent

  guest
  23-01-2008, 08:39