บทสนทนา

8
267
 1. sedikit sulit

  guest
  14-02-2019, 00:14
 2. it's hardddd !!! But after doing this I get more knowledge

  guest
  17-03-2017, 14:02
 3. it is good to know those differences in languages

  guest
  06-02-2017, 00:44
 4. Bardzo ciekawe pytania, czasami można domyślić się odpowiedzi ale jest fajny.

  guest
  31-01-2017, 23:30
 5. sehr interesssant

  guest
  31-01-2017, 14:27
 6. Show

  guest
  14-01-2017, 11:28