คำแปลของภาษาโปรตุเกส-ภาษาอังกฤษ "mente consciente"

PT

"mente consciente" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

ตัวอย่าง "mente consciente".

คำแปลที่เหมือนกันของ"mente consciente"ในภาษาอังกฤษ

mente คำนาม
English
mentir คำกริยา
consciente คำนาม
English
consciente คำวิเศษณ์

ตัวอย่าง "mente consciente" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

PortugueseSentimos, sabemos, temos uma mente completamente consciente que podemos expor de forma muito indireta.
You feel, you know, you have a fully conscious mind that you can report very indirectly.
PortugueseEle diz que a mente consciente é este minúsculo cavaleiro a montar este elefante gigantesco, o inconsciente.
He says that the conscious mind is this tiny rider on this giant elephant, the unconscious.
PortugueseNão podemos ter uma mente consciente se não tivermos a interação entre o tronco cerebral e o corpo.
You cannot have a conscious mind if you don't have the interaction between the brain stem and the body.
PortuguesePortanto, uma mente consciente é uma mente que contém um eu.
So a conscious mind is a mind with a self in it.
PortugueseNão podemos ter uma mente consciente se não tivermos a interação entre o córtex cerebral e o tronco cerebral.
You cannot have a conscious mind if you don't have the interaction between cerebral cortex and brain stem.
PortugueseAté agora o mistério da mente consciente está a diminuir um pouco porque temos uma noção geral de como criamos estas imagens.
So far the mystery of the conscious mind is diminishing a little bit because we have a general sense of how we make these images.
PortugueseO fascínio é relativo ao facto de todos termos acordado esta manhã e com ela se ter dado o incrível retorno da nossa mente consciente.
The wonder is about the fact that we all woke up this morning and we had with it the amazing return of our conscious mind.
PortugueseUm colega conferencista do TED, Jonathan Haidt, surgiu com esta pequena e bela analogia entre a mente consciente e a inconsciente.
A fellow TED speaker, Jonathan Haidt, came up with this beautiful little analogy between the conscious and the unconscious mind.
PortugueseO que é uma mente consciente?
PortugueseO primeiro critério é que, enquanto a mente consciente escreve a autobiografia da nossa espécie, a mente inconsciente faz a maior parte do trabalho.
The first insight is that while the conscious mind writes the autobiography of our species, the unconscious mind does most of the work.
PortugueseEntão, nessa componente verde do tronco cerebral, se a danificarmos, e sucede com frequência, ficamos com uma paralisia total, mas a nossa mente consciente é mantida.
So in that green component of the brain stem, if you damage it, and often it happens, what you get is complete paralysis, but your conscious mind is maintained.
คำอื่น ๆ
Portuguese
  • mente consciente

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ