คำแปลของภาษาโปลิช-ภาษารัสเซีย "dopuszczać"

PL

"dopuszczać" ภาษารัสเซีย คำแปลของ

volume_up
dopuszczać {กริยาไม่สมบูรณ์}

PL dopuszczać
volume_up
[dopuszczam|dopuszczałbym] {กริยาไม่สมบูรณ์}

dopuszczać (ด้วย: zezwalać)
volume_up
допускать {กริยาไม่สมบูรณ์}

ชื่อพ้อง (ภาษาโปลิช) ของ "dopuszczać":

dopuszczać

ตัวอย่าง "dopuszczać" ของ ภาษารัสเซีย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Polishnie dopuszczać do siebie