คำแปลของภาษาโปลิช-ภาษาเยอรมัน "nos"


คุณหมายถึงnosić
PL

"nos" ภาษาเยอรมัน คำแปลของ

volume_up
nos {ช.}

PL nos
volume_up
{เพศชาย}

nos
volume_up
Nase {ญ.}
wyciek z nosa lub zatkany nos, kichanie, ucisk lub ból twarzy (zapalenie błony śluzowej
laufende oder verstopfte Nase, Niesen, Druck oder Schmerz im Gesicht (Rhinitis).
nieżyt nosa (katar surowiczy lub niedrożny nos), zadyszka
Schnupfensymptome (laufende oder verstopfte Nase), Atemnot
To była ważna lekcja: szanować nos Toma.
Und ich lernte dies sehr früh in meiner Karriere: Tu niemals Toms Nase weh.
nos
volume_up
Gesichtserker {ช.} [น่าขบขัน]

ชื่อพ้อง (ภาษาโปลิช) ของ "nos":

nos

ตัวอย่าง "nos" ของ ภาษาเยอรมัน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

PolishDystyngowany nos... nozdrza chroniące przed piaskiem i wgłębienie łapiące wilgoć.
Hinreißend volle Lippen, mit denen ich praktisch alles essen kann, das wächst.
Polishpreparatu Zalasta po upł terminu waż ci umieszczonego na opakowaniu. ywie noś
Sie dürfen Zalasta nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
Polishleku Oprymea po upływie terminu waż ci zamieszczonego na opakowaniu. noś
Pathologische Spielsucht, insbesondere bei Patienten mit einer Parkinson-Krankheit, die hohe
Polishpacjentów zwię kszanie dawki, jeż jest wskazane, powinno być ostroż ci. noś
Eine Dosiserhöhung muss, falls erforderlich, bei diesen Patienten vorsichtig durchgeführt werden.
Polishostroż ć pacjentów, u których stwierdza się jakiej kolwiek przyczyny mał noś u z
Induktion von CYP 1A2 Der Metabolismus von Olanzapin kann durch Rauchen und Carbamazepin induziert werden.
Polishostroż ć noś pacjentom, którzy przyjmują inne leki o dział aniu
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort
Polishostroż ć przypadku przyjmowania nastę cych leków: noś w pują
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie folgende Arzneimittel einnehmen:
Polishnoś stosują olanzapinę pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie lub c u
Bradykardie QTc Verlängerung (siehe Abschnitt 4.4)
PolishOto jeden z cytatów z Idy Tarbell: "On ma nos wąski jak kolec.
Und hier ist eins der Dinge, die Ida Tarbell gesagt hat.
Polishostroż ć przypadku stosowania leków, które mogą noś w wywoływać sennoś, a takż ć e
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Arzneimittel mit beruhigender (sedierender) Wirkung einnehmen oder wenn Sie Alkohol trinken.
PolishWielbłądy podobnie - też otwierają nos świadomie.
Und sie verwenden sie so ähnlich wie wir unser zweiäugiges Sehen.
PolishPosiada dobry wzrok i słuch oraz zmysł dotyku i dalej pysk i nos.
Er hat gute Augen und Ohren und Tastsinne usw.
PolishSpecjalne ś 6. 4 rodki ostroż ci przy przechowowaniu noś
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
PolishSpecjalne ś 6. 4 rodki ostroż ci przy przechowywaniu noś
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
PolishSpecjalne ś rodki ostroż ci przy przechowywaniu noś
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Polishniedokrwistość niesklasyfikowana inaczej (NOS)
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen Häufig
PolishDotykali skażonej zewnętrznej strony maski, a potem pocierali nos.
PolishSą to proste rzeczy jak, na przykład, mamy mały laser w otworze do wąchania gdzie zwierzę ma trzymać nos przez pięć sekund, po to, by wystandaryzować tę procedurę.
Auch die Pellets müssen standartisiert werden, die Futterbelohnungen.
PolishGracz wybiera włosy, oczy, nos i usta z półek, a następnie dowiaduje się, ile cech jest poprawnych — ale nie wie, które z nich!
Wählen Sie in den Regalen Haare, Augen, Nasen und Lippen aus. Sie erfahren zwar, wie viele Merkmale richtig sind, aber nicht welche!
Polishnos, ucho i oko odbierają wibracje.
Aber es hat ein gewisses -- (Lachen) -- es hat ein gewisses Extra, das manche Leute anziehend finden die zu viel deutsche Literatur des 19.