คำแปลของภาษาโปลิช-ภาษาอังกฤษ "rozrastać się"

PL

"rozrastać się" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
rozrastać się {กริยาย้อนกลับ}

PL rozrastać się
volume_up
[rozrastam się|rozrastałbym się] {กริยาที่แสดงส่งผลกลับถึงการกระทำของตัวประธานเอง}

rozrastać się (ด้วย: uprawiać, kultywować, wzrastać, rozrosnąć się)
volume_up
to grow [grew|grown] {กริยา}
rozrastać się (ด้วย: rozrosnąć się)
volume_up
to proliferate [proliferated|proliferated] {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม}

คำแปลที่เหมือนกันของ"rozrastać się"ในภาษาอังกฤษ

się คำสรรพนาม

ตัวอย่าง "rozrastać się" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

PolishMyślę, że w przyszłości będą one rozrastać się, ponieważ są bardziej przejrzyste i zrozumiałe.
At last, inland waterways have been included, as the Greens had requested in an earlier report.
PolishZachowujemy się jak uczestnicy systemu-piramidy, którzy ujrzeli, że podstawa tej piramidy przestaje się rozrastać.
We are behaving like participants in a pyramid scheme, who see that the base of the pyramid is starting to stagnate.
PolishGuzy przysadki wydzielające hormon wzrostu mogą czasem rozrastać się wywołując poważne powikłania (np. ograniczenie pola widzenia).
Growth hormone-secreting pituitary tumours may sometimes expand, causing serious complications (for example, visual field defects).