ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การท่องเที่ยว | ช็อปปิ้ง

ช็อปปิ้ง - พื้นฐาน

คุณมี____หรือเปล่า? (Khun me___rue plao?)
Do you have ___?
ถามหาสินค้าพิเศษ
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samard ha___dai tee nhai?)
Where can I find ___?
ถามหาว่าตำแหน่งของสินค้าที่คุณถามหาอยู่ที่ไหน
อันนี้ราคาเท่าไร? (Un-nee raka tao rai?)
How much is this?
ถามราคาของสินค้าที่คุณถามหาว่าเท่าไร
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้หรือเปล่า? (Khun mee arai tee took kwa nee rue plao?)
Do you have anything that is less expensive?
ถามหาสินค้าที่มีราคาถูกกว่า
คุณเปิดหรือปิดกี่โมง? (Khun perd pid kee mong?)
What time do you open/close?
ถามเกี่ยวกับวันเวลาเปิดปิด
ฉันแค่ดูๆทั่วไปเฉยๆ (Chan kae doo tua pai choey choey.)
I'm just browsing.
บอกให้คนขายทราบว่าคุณแค่ดูทั่วๆไปก่อนและยังไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ
ฉันจะซื้ออันนี้ (Chan ja sue un nee.)
I'll buy it.
ตัดสินใจว่าคุณต้องการจะซื้ออะไร
ฉันจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือเปล่า? (Chan jai parn but credit dai rue plao?)
May I pay with credit card?
ถามว่าร้านค้ารับบัตรเครดิตหรือไม่
ฉันขอใบเสร็จได้ไหม? (Chan kor bai-sed dai mai?)
May I have the receipt, please?
ขอใบเสร็จ
ฉันขอถุงได้ไหม? (Chan kor toong dai mai?)
May I have a bag, please?
การขอถุงเพื่อใส่ของ
ฉันต้องการคืนของ (Chan tong karn kuen kong.)
I would like to return this.
อธิบายว่าคุณต้องการคืนของ

ช็อปปิ้ง - เสื้อผ้า

ฉันขอลองใส่อันนี้ได้ไหม? (Chan kor long sai un-nee dai mai?)
May I try this on, please?
ถามว่าคุณสามารถลองใส่เสื้อผ้าได้หรือเปล่า
ห้องลองอยู่ที่ไหน? (Hong long yu tee nhai?)
Where are the changing rooms?
การถามว่าห้องลองอยู่ตรงไหน
คุณมีแบบนี้ไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee bab nee size___ rue plao?)
Do you have this in ___?
การถามเสื้อผ้าถึงไซส์พิเศษ
...เล็ก? (lek?)
... small?
ไซส์เสื้อผ้า
...กลาง? (klang?)
... medium?
ไซส์เสื้อผ้า
... ใหญ่? (yai?)
... large?
ไซส์เสื้อผ้า
...ไซส์เอ็กซ์แอล? (XL?)
... extra large?
ไซส์เสื้อผ้า
คุณมีรองเท้าคู่นี้ในไซส์___หรือเปล่า? (Khun mee rong tao ku nee nai size___ rue plao?)
Do you have these shoes in size ___?
ถามถึงรองเท้าไซส์พิเศษ
มันเล็กเกินไป (Mun lek gern pai.)
It's too small.
การบอกว่าสินค้านั้นมีขนาดเล็กเกินไป
มันใหญ่เกินไป (Mun yai pai.)
It's too big.
การบอกว่าสินค้านั้นมีขนาดใหญ่เกินไป
ฉันใส่แล้วดูดีไหม? (Chan sai laew doo dee mai?)
Does this look good on me?
การถามถึงความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

ช็อปปิ้ง - การต่อราคา

ชิ้นนี้ ฉันให้คุณ___. (Chan hai khun___.)
I'll give you _[amount]_ for this.
แนะราคาเริ่มต้น
นั่นแพงเกินไป! (Nun pang gern pai!)
That's way too expensive!
การปฏิเสธเนื่องจากสินค้ามีราคาสูงเกินไป
ฉันเห็นชิ้นนี้ในราคา_[ราคา]_ที่อื่น. (Chan hen chin nee nai raka____tee auen.)
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
การกล่าวถึงราคาที่ถูกกว่าในร้านอื่น
_[ราคา]_ นั้นเป็นออฟเฟ่อร์สุดท้ายของฉัน (_[amount]_nun pen offer sud tai kong chan.)
_[amount]_ is my final offer!
การตั้งราคาครั้งสุดท้าย
ถ้าอย่างนั้นฉันไม่สนใจ (Ta yang nun chan mai son jai.)
Then I'm not interested.
การแสดงว่าไม่สนใจ
งั้นฉันจะไปดูที่อื่น (Ngun chan ja pai doo tee auen.)
Then I will go somewhere else.
การแสดงความไม่พอใจโดยการขู่ว่าจะไปดูที่อื่น
ฉันไม่มีตังค์! (Chan mai me tung!)
I can't afford it!
การปฏิเสธการซื้อโดยอ้างว่าคุณมีเงินไม่พอ
นั่นมันเกินงบที่ฉันตั้งเอาไว้ แต่ฉันจะซื้อ (Nun mun gern ngob tee chan tung aow wai tae chan ja sue.)
That's more than I can really afford but I'll take it.
การยอมรับราคาแต่เสียใจเล็กน้อย