ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การท่องเที่ยว | ช็อปปิ้ง

ช็อปปิ้ง - พื้นฐาน

您有___?(nín yǒu ___?)
Van ______?
ถามหาสินค้าพิเศษ
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Hol találom a ___?
ถามหาว่าตำแหน่งของสินค้าที่คุณถามหาอยู่ที่ไหน
多少钱?(duōshǎo qián?)
Mennyibe kerül?
ถามราคาของสินค้าที่คุณถามหาว่าเท่าไร
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Van valamijük, ami kevésbé drága?
ถามหาสินค้าที่มีราคาถูกกว่า
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Hány órakor nyitnak / zárnak?
ถามเกี่ยวกับวันเวลาเปิดปิด
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Csak nézelődök.
บอกให้คนขายทราบว่าคุณแค่ดูทั่วๆไปก่อนและยังไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Megveszem.
ตัดสินใจว่าคุณต้องการจะซื้ออะไร
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Lehet kártyával fizetni?
ถามว่าร้านค้ารับบัตรเครดิตหรือไม่
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Megkaphatnám a számlát?
ขอใบเสร็จ
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
การขอถุงเพื่อใส่ของ
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Vissza szeretném ezt cserélni.
อธิบายว่าคุณต้องการคืนของ

ช็อปปิ้ง - เสื้อผ้า

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Felpróbálhatnám ezt?
ถามว่าคุณสามารถลองใส่เสื้อผ้าได้หรือเปล่า
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Hol van a próbafülke?
การถามว่าห้องลองอยู่ตรงไหน
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Van ez a ruha _______-ban/ben?
การถามเสื้อผ้าถึงไซส์พิเศษ
…小号?(…xiǎo hào?)
...S-es?
ไซส์เสื้อผ้า
…中号?(…zhōng hào?)
M-es?
ไซส์เสื้อผ้า
…大号?(…dà hào?)
L-es?
ไซส์เสื้อผ้า
…加大号?(…jiā dà hào?)
XL-es?
ไซส์เสื้อผ้า
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Van ez a cipő ______ méretben?
ถามถึงรองเท้าไซส์พิเศษ
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Túl kicsi.
การบอกว่าสินค้านั้นมีขนาดเล็กเกินไป
这太大了。(zhè tài dàle.)
Túl nagy.
การบอกว่าสินค้านั้นมีขนาดใหญ่เกินไป
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Jól áll?
การถามถึงความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

ช็อปปิ้ง - การต่อราคา

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Adok _[összeg]_ ezért.
แนะราคาเริ่มต้น
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Ez túl drága!
การปฏิเสธเนื่องจากสินค้ามีราคาสูงเกินไป
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
การกล่าวถึงราคาที่ถูกกว่าในร้านอื่น
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
การตั้งราคาครั้งสุดท้าย
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Akkor nem érdekel.
การแสดงว่าไม่สนใจ
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Akkor átmegyek máshova.
การแสดงความไม่พอใจโดยการขู่ว่าจะไปดูที่อื่น
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Ezt nem engedhetem meg!
การปฏิเสธการซื้อโดยอ้างว่าคุณมีเงินไม่พอ
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
การยอมรับราคาแต่เสียใจเล็กน้อย