ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การท่องเที่ยว | สุขภาพ

สุขภาพ - ความเร่งด่วน

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
I need to go to the hospital.
การขอให้คนพาไปที่โรงพยาบาล
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I feel sick.
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
I need to see a doctor immediately!
การขอการรักษาพยาบาลโดยทันที
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Help!
การตะโกนเพื่อขอควาวมช่วยเหลือการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Call an ambulance!
การเรียกร้องขอรถพยาบาล

สุขภาพ - อยู่ในมือหมอ

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
It hurts here.
แสดงให้ดูว่าเจ็บตรงไหน
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
I have a rash here.
แสดงให้ดูว่าคุณมีผื่นคันตรงไหน
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
I have a fever.
การบอกกล่าวว่าคุณเป็นไข้
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
I have a cold.
การบอกคุณหมอว่าคุณเป็นหวัด
ฉันไอ (Chan I.)
I have a cough.
การบอกกล่าวว่าคุณมีอาการไอ
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
I am tired all the time.
การบอกกล่าวว่าไม่นานมานี้คุณมีอาการเหนื่อยง่าย
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
I feel dizzy.
การบอกกล่าวว่าคุณรู้สึกมึนหัว
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
I don't have any appetite.
การบอกกล่าวว่าคุณไม่รู้สึกอยากอาหาร
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
I can't sleep at night.
การบอกคุณหมอว่าคุณนอนไม่หลับทั้งคืน
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
An insect bit me.
การเดาว่าอาการของคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าแมลงที่กัดคุณเป็นชนิดอะไร
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
I think it's the heat.
ฉันเดาว่าอาการของคุณนั้นขึ้นอยู่กับความร้อน
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
I think that I have eaten something bad.
การเดาว่าอาการของคุณนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกินลงไป
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
My _[body part]_ hurts.
การบอกว่าส่วนไหนของร่ายกายของคุณที่เจ็บ
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
I can't move my _[body part]_.
การบอกกล่าวว่าส่วนไหนของร่างกายที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
...หัว...(hua)
... head ...
ส่วนของร่างกาย
...ส่วนท้อง...(suan tong)
... stomach ...
ส่วนของร่างกาย
...แขน... (kan)
... arm ...
ส่วนของร่างกาย
...ขา... (kha)
... leg ...
ส่วนของร่างกาย
...หน้าอก... (na-aok)
... chest ...
ส่วนของร่างกาย
...หัวใจ... (hua-jai)
... heart ...
ส่วนของร่างกาย
...คอ... (kor)
... throat ...
ส่วนของร่างกาย
...ตา... (ta)
... eye ...
ส่วนของร่างกาย
...หลัง...(lung)
... back ...
ส่วนของร่างกาย
...เท้า... (tao)
... foot ...
ส่วนของร่างกาย
...แขน...(kan)
... hand ...
ส่วนของร่างกาย
...หู...(hoo)
... ear ...
ส่วนของร่างกาย
...ลำไส้... (lum sai)
... bowels ...
ส่วนของร่างกาย
...ฟัน... (fun)
... tooth ...
ส่วนของร่างกาย
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
I have diabetes.
การบอกอาการเบาหวานที่คุณมี
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
I have asthma.
การบอกอาการหอบหืดที่คุณมี
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
I have a heart condition.
การบอกอาการโรคหัวใจที่คุณมี
ฉันท้อง (Chan tong.)
I'm pregnant.
การบอกกล่าวเกี่ยวกับการท้องของคุณ
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
How many times a day should I take this?
ถามเกี่ยวกับปริมาณการใช้ยา
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Is it contagious?
ถามว่าโรคนี้สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้หรือเปล่า
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
ถามว่าคุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆระหว่างที่คุณไม่สบายได้หรือเปล่า
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Here are my insurance documents.
แสดงเอกสารประกันภัยของคุณ
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
I don't have health insurance.
อธิบายว่าคุณไม่มีการประกันสุขภาพ
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
I need a sick note.
ถามแพทย์เกี่ยวกับจดหมายรับรองแพทย์
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
I feel a bit better.
บอกแพทย์ว่าอาการของคุณนั้นดีขึ้น
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
It has gotten worse.
การบอกแพทย์ว่าอาการของคุณนั้นแย่ลง
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
It's the same as before.
การบอกแพทย์ว่าอาการของคุณนั้นเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

สุขภาพ - เภสัชศาสตร์

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
I would like to buy some___.
การถามเพื่อซื้อยาบางตัวโดยเฉพาะ
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
painkillers
ยา
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
ยา
แอสไพริน (aspirin)
aspirin
ยา
อินซูลิน (insulin)
insulin
ยา
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
ointment
ยา
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
sleeping pills
ยา
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
sanitary pads
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
disinfectant
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
band aids
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
bandages
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
birth control pills
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
condoms
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ครีมกันแดด (cream gun dad)
sun protection
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สุขภาพ - ภูมิแพ้

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
I'm allergic to ___.
การบอกอาการภูมิแพ้
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
pollen
ภูมิแพ้
ขนสัตว์ (kon sud)
animal hair
ภูมิแพ้สัตว์
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
bee stings/wasp stings
ภูมิแพ้แมลง
ตัวเห็บ (tua heb)
dust mites
ภูมิแพ้
รา (ra)
mold
ภูมิแพ้
ยางดิบ (yang dib)
latex
ภูมิแพ้
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
ภูมิแพ้ยา
ถั่ว (tua)
nuts/peanuts
ภูมิแพ้อาหาร
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
sesame seeds/sunflower seeds
ภูมิแพ้อาหาร
ไข่ (kai)
egg
ภูมิแพ้อาหาร
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
seafood/fish/shellfish/shrimps
ภูมิแพ้อาหาร
แป้ง (pang)
flour/wheat
ภูมิแพ้อาหาร
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
milk/lactose/dairy
ภูมิแพ้อาหาร
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
gluten
ภูมิแพ้อาหาร
ถั่วเหลือง (tua leung)
soy
ภูมิแพ้อาหาร
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
leguminous plants/beans/peas/corn
ภูมิแพ้อาหาร
เห็ด (hed)
mushrooms
ภูมิแพ้อาหาร
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruit/kiwi/coconut
ภูมิแพ้อาหาร
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
ginger/cinnamon/coriander
ภูมิแพ้อาหาร
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
chives/onions/garlic
ภูมิแพ้อาหาร
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcohol
ภูมิแพ้อาหาร