ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - การท่องเที่ยว | สุขภาพ

สุขภาพ - ความเร่งด่วน

Je dois me rendre à l'hôpital.
Devo andare in ospedale.
การขอให้คนพาไปที่โรงพยาบาล
Je me sens malade.
Non mi sento bene.
Je dois voir un médecin immédiatement !
Ho bisogno di un dottore subito!
การขอการรักษาพยาบาลโดยทันที
Au secours !
Aiuto!
การตะโกนเพื่อขอควาวมช่วยเหลือการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด
Appelez une ambulance !
Chiamate un'ambulanza!
การเรียกร้องขอรถพยาบาล

สุขภาพ - อยู่ในมือหมอ

J'ai mal là.
Mi fa male qui.
แสดงให้ดูว่าเจ็บตรงไหน
J'ai des rougeurs ici.
Ho uno sfogo qui.
แสดงให้ดูว่าคุณมีผื่นคันตรงไหน
J'ai de la fièvre.
Ho la febbre.
การบอกกล่าวว่าคุณเป็นไข้
J'ai un rhume.
Ho il raffreddore.
การบอกคุณหมอว่าคุณเป็นหวัด
Je tousse.
Ho la tosse.
การบอกกล่าวว่าคุณมีอาการไอ
Je suis constamment fatigué(e).
Sono sempre stanco.
การบอกกล่าวว่าไม่นานมานี้คุณมีอาการเหนื่อยง่าย
J'ai la tête qui tourne.
Mi gira la testa.
การบอกกล่าวว่าคุณรู้สึกมึนหัว
Je n'ai pas d'appétit.
Non ho fame.
การบอกกล่าวว่าคุณไม่รู้สึกอยากอาหาร
Je ne dors pas la nuit.
Non riesco a dormire la notte.
การบอกคุณหมอว่าคุณนอนไม่หลับทั้งคืน
J'ai été mordu(e) par un insecte.
Un insetto mi ha punto.
การเดาว่าอาการของคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าแมลงที่กัดคุณเป็นชนิดอะไร
Je pense que c'est à cause de la chaleur.
Credo che sia il caldo.
ฉันเดาว่าอาการของคุณนั้นขึ้นอยู่กับความร้อน
J'ai dû manger quelque chose d'avarié.
Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
การเดาว่าอาการของคุณนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกินลงไป
Mon/Ma _[partie du corps]_ me fait mal.
Mi fa male il _[parte del corpo]_.
การบอกว่าส่วนไหนของร่ายกายของคุณที่เจ็บ
Je n'arrive pas à bouger mon/ma _[partie du corps]_.
Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
การบอกกล่าวว่าส่วนไหนของร่างกายที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
... tête ...
... testa ...
ส่วนของร่างกาย
... estomac ...
... pancia ...
ส่วนของร่างกาย
... bras ...
... braccio ...
ส่วนของร่างกาย
... jambe ...
... gamba...
ส่วนของร่างกาย
... poitrine ...
... petto ...
ส่วนของร่างกาย
... cœur ...
... cuore ...
ส่วนของร่างกาย
... gorge ...
... gola ...
ส่วนของร่างกาย
... œil ...
... occhio ...
ส่วนของร่างกาย
... dos ...
... schiena ...
ส่วนของร่างกาย
... pied ...
... piede ...
ส่วนของร่างกาย
... main ...
... mano ...
ส่วนของร่างกาย
... oreille ...
... orecchio ...
ส่วนของร่างกาย
... intestins ...
... intestino ...
ส่วนของร่างกาย
... dent ...
... dente ...
ส่วนของร่างกาย
Je suis diabétique.
Ho il diabete
การบอกอาการเบาหวานที่คุณมี
Je fais de l'asthme.
Ho l'asma.
การบอกอาการหอบหืดที่คุณมี
J'ai un problème cardiaque.
Ho problemi di cuore.
การบอกอาการโรคหัวใจที่คุณมี
Je suis enceinte.
Sono incinta.
การบอกกล่าวเกี่ยวกับการท้องของคุณ
Combien de fois par jour dois-je en prendre ?
Quante volte al giorno devo prenderla?
ถามเกี่ยวกับปริมาณการใช้ยา
Est-ce contagieux ?
E' contagioso?
ถามว่าโรคนี้สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้หรือเปล่า
Je peux rester au soleil/aller nager/faire du sport/boire de l'alcool ?
Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere alcolici?
ถามว่าคุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆระหว่างที่คุณไม่สบายได้หรือเปล่า
Voici mes papiers d'assurance.
Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
แสดงเอกสารประกันภัยของคุณ
Je n'ai pas d'assurance maladie.
Non ho l'assicurazione sanitaria.
อธิบายว่าคุณไม่มีการประกันสุขภาพ
J'ai besoin d'un certificat médical.
Mi serve un certificato di malattia.
ถามแพทย์เกี่ยวกับจดหมายรับรองแพทย์
Je me sens un peu mieux.
Mi sento un po' meglio.
บอกแพทย์ว่าอาการของคุณนั้นดีขึ้น
C'est pire.
Sto peggiorando.
การบอกแพทย์ว่าอาการของคุณนั้นแย่ลง
Il n'y a pas de changement.
Non è cambiato nulla.
การบอกแพทย์ว่าอาการของคุณนั้นเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

สุขภาพ - เภสัชศาสตร์

Je voudrais acheter du/de la ___.
Vorrei comprare dell'____.
การถามเพื่อซื้อยาบางตัวโดยเฉพาะ
anti-douleurs
antidolorifico
ยา
pénicilline
penicillina
ยา
aspirine
aspirina
ยา
insuline
insulina
ยา
pommade
unguento
ยา
somnifères
sonnifero
ยา
serviettes hygiéniques
assorbenti
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
désinfectant
disinfettante
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
pansements
cerotti
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
bandages
bende
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
pilules contraceptives
pillola anti-concezionale
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
préservatifs
preservativi
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
crème solaire
crema solare
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สุขภาพ - ภูมิแพ้

Je suis allergique au/à la ___.
Sono allergico a ____.
การบอกอาการภูมิแพ้
pollen
polline
ภูมิแพ้
poils d'animaux
pelo di animali
ภูมิแพ้สัตว์
piqûres de guêpes ou d'abeilles
punture d'ape/punture di vespa
ภูมิแพ้แมลง
acariens
acari della polvere
ภูมิแพ้
moisissure
muffa
ภูมิแพ้
latex
lattice
ภูมิแพ้
pénicilline
penicillina
ภูมิแพ้ยา
noix/cacahuètes
noci/arachidi
ภูมิแพ้อาหาร
graines de sésame / graines de tournesol
sesamo/semi di girasole
ภูมิแพ้อาหาร
œufs
uova
ภูมิแพ้อาหาร
fruits de mer/poisson/coquillages/crevettes
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
ภูมิแพ้อาหาร
farine/blé
farina/frumento
ภูมิแพ้อาหาร
lait/lactose/produits laitiers
latte/lattosio/latticini
ภูมิแพ้อาหาร
gluten
glutine
ภูมิแพ้อาหาร
soja
soia
ภูมิแพ้อาหาร
plantes légumineuses/pois/haricots/maïs
leguminose/fagioli/piselli/mais
ภูมิแพ้อาหาร
champignons
funghi
ภูมิแพ้อาหาร
fruits/kiwis/noix de coco
frutta/kiwi/cocco
ภูมิแพ้อาหาร
gingembre/cannelle/coriandre
zenzero/cannella/coriandolo
ภูมิแพ้อาหาร
ciboulette/oignons/ail
erba cipollina/cipolle/aglio
ภูมิแพ้อาหาร
alcool
alcol
ภูมิแพ้อาหาร