ภาษาฮินดู | สำนวน - การท่องเที่ยว | การกินข้างนอก

การกินข้างนอก - ทางเข้า

Mi ŝatus rezervi tablon por _[nombro de personoj]_ ĉe _[tempo]_.
การจองโต๊ะ
Tabulo por _[nombro de personoj]_, bonvolu.
การถามหาโต๊ะในร้านอาหาร
Ĉu vi akceptas kreditkartojn?
การถามว่าคุณสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่
Ĉu vi proponas vegetaran manĝaĵon?
ถามว่าอาหารมังสวิรัติหรือไม่
Ĉu vi proponas koŝeran manĝaĵon?
ถามร้านอาหารว่ามีอาหารยิวเสิร์ฟหรือเปล่า
Ĉu vi proponas halalan manĝaĵon?
ถามร้านอาหารว่ามีอาหารฮาลาวเสิร์ฟหรือเปล่า
Ĉu vi montras sportojn? Ni ŝatus rigardi la matĉon de ____.
คุณต้องการดูกีฬาระหว่างหรือหลังการกินอาหาร? (Khun tongkarn doo kee la ra wang rue lhung karn kin arhan?)

การกินข้างนอก - การสั่งอาหาร

Ĉu mi povas vidi la menuon, bonvolu?
การขอดูเมนูอาหาร
Pardonu min. Ni ŝatus ordigi, bonvolu.
บอกเด็กเสิร์ฟว่าคุณพร้อมที่จะสั่งอาหารแล้ว (Bork dek serve wa khun prom ja sung arhan laew.)
Kion vi rekomendas sur la menuo?
การถามเด็กเสิร์ฟว่าพวกเขาแนะนำอะไรในเมนู
Ĉu estas specialaĵo de la restoracio?
การถามว่าร้านอาหารมีรายการอาหารพิเศษหรือไม่
Ĉu estas loka fako?
การถามว่าร้านอาหารมีรายการอาหารพิเศษท้องถิ่นในเมนูหรือไม่
Mi estas alergia al____. Ĉu tio enhavas____?
การบอกว่าคุณเป็นโรคภูมิแพ้ส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่ง
Mi havas diabeton. Ĉu tio enhavas sukeron aŭ karbonhidratojn?
การถามว่าอาหารนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเนื่องจากคุณเป็นโรคเบาหวาน
Mi ne manĝas____. Ĉu estas ___ en tio?
การบอกพนักงานว่าคุณไม่รับประทานอาหารบางอย่าง
Mi ŝatus ordoni _[plado]_, bonvolu.
การสั่งอาหารจานพิเศษ
Ni ŝatus ordigi aperitivojn, bonvolu.
การสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย
salaton
จาน
supon
จาน
karnon
อาหาร
porkaĵon
ประเภทของเนื้อ
bovaĵon
ประเภทของเนื้อ
kokidon
ประเภทของเนื้อ
Mi ŝatus mian viandon sangan/mezan/bone kuiritan.
การบอกพนักงานว่าคุณต้องการเนื้อแบบไหน
marmanĝaĵon
อาหาร
fiŝon
อาหาร
pastaĵon
จาน
salon
pipron
mustardon
keĉupon
panon
buteron
Mi ŝatus replenigo, bonvolu!
การขอเติมเพิ่ม
Dankon, tio sufiĉas.
การขอเด็กเสิร์ฟว่าให้หยุดการเสิร์ฟอาหารหรือเติมน้ำ
Ni ŝatus ordigi deserton, bonvolu.
การสั่งขนม
Mi ŝatus havi ___, bonvolu.
การสั่งขนมหวาน
gelaton
ขนมหวาน
kukon
ขนมหวาน
ĉokoladon
ขนมหวาน
keksojn
ขนมหวาน
Ĝuu vian manĝon!
การอวยพรขอให้มื้ออาหารนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อย

การกินข้างนอก - การสั่งเครื่องดื่ม

Mi ŝatus havi _[trinkaĵo]_, bonvolu.
การสั่งเครื่องดื่ม
karbonatan akvon
เครื่องดื่ม
akvon sen gaso
เครื่องดื่ม
bieron
เครื่องดื่ม
botelon da vino
เครื่องดื่ม
kafon
เครื่องดื่ม
teon
เครื่องดื่ม
Mi ne trinkas alkoholon. Ĉu estas alkoholo en ĉi?
การถามถึงปริมาณแอลกอฮอล์

การกินข้างนอก - การจ่าย

Ni volus pagi, bonvolu.
การบอกถึงความต้องการในการจ่าย
Ni ŝatus pagi aparte.
การบอกเด็กเสิร์ฟว่าแต่ละคนจะแยกกันจ่าย
Mi pagos ĉion.
การบอกเด็กเสิร์ฟว่าคุณจะจ่ายให้กับทุกคน
Mi invitas vin al tagmanĝo/vespermanĝo.
การชวนคนอื่นๆมากินอาหารและมีความต้องการจะเลี้ยงพวกเขา
Konservu la moneton.
การบอกเด็กเสิร์ฟว่าเงินที่คุณจ่ายเกินไปนั้นเป็นการติ๊บ
La manĝaĵo estis bongusta!
การชื่นชมอาหารที่กินลงไป
Donu miajn komplimentojn al la ĉefkuiristo!
การชื่นชมอาหาร

การกินข้างนอก - การติเตียน

Mia manĝo estas malvarma.
การติเตียนว่าอาหารนั้นเย็นเกินไป
Tiu ne estas konvene kuirita.
ใช้เวลาในการทำอาหารสั้นเกินไป
Tiu estas tro kuirita.
ใช้เวลาในการทำอาหารมากเกินไป
Mi ne ordigis ĉi, mi ordonis ___.
การติเตียนว่าอาหารจานที่เสิร์ฟไม่ได้เป็นอาหารที่คุณสั่ง
Tiu vino estas korkita.
การบอกกล่าวว่าไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อนบางอย่างอยู่
Ni ordigis pli ol tridek minutoj.
การบ่นถึงช่วงเวลาในการรอจนกว่าอาหารจะมาเสิร์ฟ
Tiu trinkaĵo estas varma.
การติเตียนถึงอุณหภูมิของเครื่องดื่ม
Mia trinkaĵo gustumas strangan.
การบอกกล่าวถึงรสชาติแปลกๆในเครื่องดื่มของคุณ
Mi ordigis mian trinkaĵon sen glacio.
การบอกกล่าวว่าเครื่องดื่มของคุณนั้นมีน้ำแข็งถึงแม้คุณจะสั่งแบบไม่มีน้ำแข็ง
Unu pladon mankas.
การกล่าวเตือนว่าอาหารที่คุณสั่งไปยังได้ไม่ครบ
Tiu ne estas pura.
การกล่าวตักเตือนว่า จาน/มีด/แก้วนั้นไม่สะอาด

การกินข้างนอก - ภูมิแพ้

Ĉu estas ___ en ĉi?
การถามว่าอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่คุณเป็นภูมิแพ้หรือเปล่า
Ĉu vi povus prepari la pladon sen____?
การขอให้นำส่วนประกอบบางอย่างที่คุณแพ้ออกจากอาหารที่คุณสั่ง
Mi havas alergiojn. Se mi havas reagon, la kuracilo estas en mia sako/poŝo!
การบอกกล่าวว่าคุณเป็นโรคภูมิแพ้และให้ยาคุณอย่างทันทีทันใด
nuksoj/arakidoj
ภูมิแพ้อาหาร
sezamosemoj/sunfloro
ภูมิแพ้อาหาร
ovo
ภูมิแพ้อาหาร
mariskoj/fiŝo/salikokoj
ภูมิแพ้อาหาร
faruno/greno
ภูมิแพ้อาหาร
lakto/laktozo/laktejo
ภูมิแพ้อาหาร
gluteno
ภูมิแพ้อาหาร
sojo
ภูมิแพ้อาหาร
leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
ภูมิแพ้อาหาร
fungoj
ภูมิแพ้อาหาร
fruktoj/kivo/kokoso
ภูมิแพ้อาหาร
cebolletaoj/cepoj/ajlo
ภูมิแพ้อาหาร
alkoholo
ภูมิแพ้อาหาร