ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การท่องเที่ยว | วันที่และเวลา

วันที่และเวลา - การบอกเวลา

Hoe laat is het?
What time is it?
การถามเวลา
Het is ___.
It is ___.
การบอกเวลา
... acht uur.
... eight o'clock.
เต็มชั่วโมง
... half negen.
... half past eight.
ครึ่งชั่้่วโมงหลังจากเต็มชั่วโมง
... kwart over acht.
... quarter past eight.
สิบห้านาทีหลังเต็มชั่วโมง
... kwart voor acht.
... quarter to eight.
สิบห้านาทีก่อนหนึ่งชั่วโมงเต็ม (Sib ha na-tee korn neung chua mong tem.)

วันที่และเวลา - เวลา

Wanneer?
When?
การถามเวลาและวันที่ที่แน่นอน
nu
now
ในตอนนี้ (nai torn-nee)
binnenkort
soon
ในช่วงเวลาสั้นๆ (nai shuang we la sun sun)
later
later
ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน (nai shuang we-la tee mai nae norn)
een jaar geleden
a year ago
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
afgelopen maand
last month
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
afgelopen week
last week
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
gisteren
yesterday
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
vandaag
today
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
morgen
tomorrow
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
volgende week
next week
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
volgend jaar
next year
ช่วงเวลาที่เกี่ยวกับวันในคำถาม
seconde(n)
second(s)
หน่วยเวลา
minute(n)
minute(s)
หน่วยเวลา
u(u)r(en)
hour(s)
หน่วยเวลา
dag(en)
day(s)
หน่วยเวลา
we(e)k(en)
week(s)
หน่วยเวลา
maand(en)
month(s)
หน่วยเวลา
ja(a)r(en)
year(s)
หน่วยเวลา
dageraad
dawn
ช่วงเวลาของวัน
ochtend
morning
ช่วงเวลาของวัน
middag
noon
ช่วงเวลาของวัน
(na)middag
afternoon
ช่วงเวลาของวัน
avond
evening
ช่วงเวลาของวัน
schemering
dusk
ช่วงเวลาของวัน
nacht
night
ช่วงเวลาของวัน
middernacht
midnight
ช่วงเวลาของวัน

วันที่และเวลา - วันทำงาน

maandag
Monday
วันทำงาน
dinsdag
Tuesday
วันทำงาน
woensdag
Wednesday
วันทำงาน
donderdag
Thursday
วันทำงาน
vrijdag
Friday
วันทำงาน
zaterdag
Saturday
วันทำงาน
zondag
Sunday
วันทำงาน

วันที่และเวลา - ฤดูกาล

lente
spring
ฤดูกาล
zomer
summer
ฤดูกาล
herfst
autumn/fall
ฤดูกาล
winter
winter
ฤดูกาล