ภาษาฮินดู | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
मेरा मानना है
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
उम्र, लिंग, पता?
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
AGR (agora)
अब
ใช้ในปัจจุบัน
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
वापस आऊँगा/आऊँगी
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
XAU (tchau)
फ़िर मिलेंगे
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
मानो या न मानो
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
BRB (be right back)
Português: Volto já
अभी आया/आई
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
शराब खुद लाना
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
फिर मिलेंगे
ใช้เมื่อลาจาก
T+ (até mais)
अल्विदा
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
क्या मैं आपको जानता/जानती हूँ?
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
अंत्
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
आपके खबर के लिए
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
जाना होगा
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
मेरी राय है कि
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
मेरा मानना है कि
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
आभार हैं
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
मज़ाक था
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
dp (depois)
बाद में
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
हे हे
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
तुम्हारे लिए नहीं
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
agr naum (agora não)
अभी नहीं
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
क्या हम बात कर सकते हैं?
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
TB (text back)
Português: escreva de volta
उत्तर चाहिए
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
सच कहूँ तो
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
शुक्रिया
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
THX (thanks)
vlw(valeu)
धन्यवाद
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
फिर मिलेंगे
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
p vc (para você)
तुम्हारे लिए
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ