ภาษาโปลิช | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

내가 이해하기론
AIUI (jak rozumiem)
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
지금
ATM (w tym momencie)
ใช้ในปัจจุบัน
잠깐만
BBL (będę później)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
다음에 봐
BCNU (do zobaczenia)
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
믿든지 말든지
BION (choć trudno w to uwierzyć)
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
잠깐만 어디좀
z/w (zaraz wracam)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
BYOB (przynieś swoje piwo)
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
다음에 봐요.
CU (do zobaczenia)
ใช้เมื่อลาจาก
나중에 봐요.
CUL (do zobaczenia później)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
누구세요?
DIKU (Czy my się znamy?)
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
메세지 끝
EOM (koniec)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
알아두라고 하는 말이에요.
FYI (dla twojej wiadomości)
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
갑자기 어디를 가야해요.
G2G (muszę iść)
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
제 생각이에요.
IMO (moim zdaniem)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
제 누추한 의견이지만,
MSZ (moim skromnym zdaniem)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
제가 빚진게 있네요.
IOU (jestem Ci winien przysługę)
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
그냥 농담이에요.
J/K (tylko żartowałem)
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
나중에요!
L8R (później)
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
LOL (śmiać się głośno)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
신경쓰지 마세요.
MYOB (nie twój interes)
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
지금 말구요.
NRN (nie teraz)
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
얘기하고 싶은게 있어요.
RFD (zaproszenie do rozmowy)
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
답장 하세요.
TB (odpisz)
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
솔직히 말하면,
TBH (szczerze mówiąc)
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
미리 감사드려요.
TIA (z góry dziękuję)
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
감사해요.
THX (dzięki)
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
나중에 이야기 해요.
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
당신에게 드립니다.
4U
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ