ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

Da quello che ho capito...
KMK (kiel mi komprenas)
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
Al momento
NMM (nunmomente)
ใช้ในปัจจุบัน
spe (aspetta)
RPM (returne pli malfrue)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
ciao ciao
ĜR (ĝis revido)
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
Non ci crederai...
KAN (kredu aŭ ne)
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
Torno subito
RPM (returne pli malfrue)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
Ognuno porta qualcosa da bere
KPB (kunportu propran bieron)
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
Ciao
ĜR (ĝis revido)
ใช้เมื่อลาจาก
A pre (A presto)
ĜR (ĝis revido)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
Ti conosco? / Ci conosciamo?
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
Fine del messaggio
FDM (fino de mesaĝo)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
Per tua informazione...
PVI (por via informo)
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
Devo scappare / Devo andare
MDF (mi devas foriri)
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
Io penso che...
EMO (en mia opinio)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
Credo che...
EMHO (en mia humila opinio)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
Te lo devo
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
Scherzavo!
E/Ŝ (estas ŝerco)
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
Dopo
Poste
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
ahahahah
LOL (laughing out loud)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
Non raccontarlo in giro
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
Adesso non posso
NN (ne nun)
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
Ti devo parlare
AAD (alvoko al diskutado)
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
Risp. (rispondi)
TB (teksto reen)
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
A dir la verità...
Honeste
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
Grazie in anticipo
AD (Antaŭdankaon)
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
Grazie
DK (Dankon)
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
PKVP (parolu kun vi poste)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
x te (per te)
PV (por vi)
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ