ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

Kuten minä asian ymmärrän
KMK (kiel mi komprenas)
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
Ikä, sukupuoli, paikkakunta?
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
Nyt juuri
NMM (nunmomente)
ใช้ในปัจจุบัน
Tulen takaisin myöhemmin
RPM (returne pli malfrue)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
Nähdään
ĜR (ĝis revido)
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
Usko tai älä
KAN (kredu aŭ ne)
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
Tulen kohta takaisin
RPM (returne pli malfrue)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
Omat kaljat mukaan
KPB (kunportu propran bieron)
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
Nähdään
ĜR (ĝis revido)
ใช้เมื่อลาจาก
Nähdään myöhemmin
ĜR (ĝis revido)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
Tunnenko sinut?
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
Viestin loppu
FDM (fino de mesaĝo)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
Tiedoksi vain
PVI (por via informo)
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
Täytyy mennä
MDF (mi devas foriri)
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
Omasta mielestäni
EMO (en mia opinio)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
Oma nöyrä mielipiteeni
EMHO (en mia humila opinio)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
Jään palveluksen velkaa
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
Se oli vitsi
E/Ŝ (estas ŝerco)
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
Katsotaan myöhemmin
Poste
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
Nauraa ääneen
LOL (laughing out loud)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
Pidä huoli omista asioistasi
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
Ei juuri nyt
NN (ne nun)
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
Keskustelupyyntö
AAD (alvoko al diskutado)
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
Tekstaa takaisin
TB (teksto reen)
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
Rehellisesti
Honeste
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
Kiitos jo etukäteen
AD (Antaŭdankaon)
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
Kiitti
DK (Dankon)
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
Jutellaan myöhemmin
PKVP (parolu kun vi poste)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
Sinulle
PV (por vi)
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ