ภาษาโปลิช | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

KMK (kiel mi komprenas)
AIUI (jak rozumiem)
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
NMM (nunmomente)
ATM (w tym momencie)
ใช้ในปัจจุบัน
RPM (returne pli malfrue)
BBL (będę później)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
ĜR (ĝis revido)
BCNU (do zobaczenia)
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
KAN (kredu aŭ ne)
BION (choć trudno w to uwierzyć)
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
RPM (returne pli malfrue)
z/w (zaraz wracam)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB (przynieś swoje piwo)
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
ĜR (ĝis revido)
CU (do zobaczenia)
ใช้เมื่อลาจาก
ĜR (ĝis revido)
CUL (do zobaczenia później)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
DIKU (Czy my się znamy?)
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
FDM (fino de mesaĝo)
EOM (koniec)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
PVI (por via informo)
FYI (dla twojej wiadomości)
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
MDF (mi devas foriri)
G2G (muszę iść)
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
EMO (en mia opinio)
IMO (moim zdaniem)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
EMHO (en mia humila opinio)
MSZ (moim skromnym zdaniem)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU (jestem Ci winien przysługę)
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
E/Ŝ (estas ŝerco)
J/K (tylko żartowałem)
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
Poste
L8R (później)
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
LOL (laughing out loud)
LOL (śmiać się głośno)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
MYOB (nie twój interes)
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
NN (ne nun)
NRN (nie teraz)
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
AAD (alvoko al diskutado)
RFD (zaproszenie do rozmowy)
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
TB (teksto reen)
TB (odpisz)
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
Honeste
TBH (szczerze mówiąc)
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
AD (Antaŭdankaon)
TIA (z góry dziękuję)
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
DK (Dankon)
THX (dzięki)
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
PKVP (parolu kun vi poste)
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
PV (por vi)
4U
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ