ภาษาเกาหลี | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

KMK (kiel mi komprenas)
내가 이해하기론
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
ASL? (aĝo, sekso, loko)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
NMM (nunmomente)
지금
ใช้ในปัจจุบัน
RPM (returne pli malfrue)
잠깐만
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
ĜR (ĝis revido)
다음에 봐
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
KAN (kredu aŭ ne)
믿든지 말든지
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
RPM (returne pli malfrue)
잠깐만 어디좀
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
KPB (kunportu propran bieron)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
ĜR (ĝis revido)
다음에 봐요.
ใช้เมื่อลาจาก
ĜR (ĝis revido)
나중에 봐요.
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
누구세요?
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
FDM (fino de mesaĝo)
메세지 끝
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
PVI (por via informo)
알아두라고 하는 말이에요.
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
MDF (mi devas foriri)
갑자기 어디를 가야해요.
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
EMO (en mia opinio)
제 생각이에요.
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
EMHO (en mia humila opinio)
제 누추한 의견이지만,
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
제가 빚진게 있네요.
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
E/Ŝ (estas ŝerco)
그냥 농담이에요.
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
Poste
나중에요!
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
LOL (laughing out loud)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
신경쓰지 마세요.
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
NN (ne nun)
지금 말구요.
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
AAD (alvoko al diskutado)
얘기하고 싶은게 있어요.
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
TB (teksto reen)
답장 하세요.
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
Honeste
솔직히 말하면,
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
AD (Antaŭdankaon)
미리 감사드려요.
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
DK (Dankon)
감사해요.
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
PKVP (parolu kun vi poste)
나중에 이야기 해요.
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
PV (por vi)
당신에게 드립니다.
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ