ภาษาจีน | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

KMK (kiel mi komprenas)
就我理解
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
ASL? (aĝo, sekso, loko)
年龄、性别和地址?
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
NMM (nunmomente)
现在
ใช้ในปัจจุบัน
RPM (returne pli malfrue)
一会儿回来
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
ĜR (ĝis revido)
再见
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
KAN (kredu aŭ ne)
信不信由你
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
RPM (returne pli malfrue)
马上回来
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
KPB (kunportu propran bieron)
请自带啤酒
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
ĜR (ĝis revido)
再见
ใช้เมื่อลาจาก
ĜR (ĝis revido)
一会儿见
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
我们认识吗?
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
FDM (fino de mesaĝo)
信息结束
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
PVI (por via informo)
供您参考的信息
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
MDF (mi devas foriri)
我必须离开
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
EMO (en mia opinio)
在我看来
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
EMHO (en mia humila opinio)
我的愚见
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
我欠您一个人情
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
E/Ŝ (estas ŝerco)
只是开玩笑
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
Poste
一会儿
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
LOL (laughing out loud)
大笑
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
不要多管闲事
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
NN (ne nun)
现在不行
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
AAD (alvoko al diskutado)
要求讨论
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
TB (teksto reen)
请回复
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
Honeste
说实话
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
AD (Antaŭdankaon)
提前谢谢您
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
DK (Dankon)
谢谢
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
PKVP (parolu kun vi poste)
一会聊
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
PV (por vi)
给你的
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ