ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

AIUI (as I understand it)
KMK (kiel mi komprenas)
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
ASL (age, sex, location?)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
ATM (at the moment)
NMM (nunmomente)
ใช้ในปัจจุบัน
BBL (be back later)
RPM (returne pli malfrue)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
BCNU (be seeing you)
ĜR (ĝis revido)
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
BION (believe it or not)
KAN (kredu aŭ ne)
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
BRB (be right back)
RPM (returne pli malfrue)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
BYOB (bring your own beer)
KPB (kunportu propran bieron)
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
CU (see you)
ĜR (ĝis revido)
ใช้เมื่อลาจาก
CUL (see you later)
ĜR (ĝis revido)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
DIKU (do I know you?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
EOM (end of message)
FDM (fino de mesaĝo)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
FYI (for your information)
PVI (por via informo)
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
G2G (got to go)
MDF (mi devas foriri)
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
IMO (in my opinion)
EMO (en mia opinio)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IMHO (in my humble opinion)
EMHO (en mia humila opinio)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IOU (I owe you)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
J/K (just kidding)
E/Ŝ (estas ŝerco)
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
L8R (later)
Poste
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
LOL (laughing out loud)
LOL (laughing out loud)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
MYOB (mind your own business)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
NRN (not right now)
NN (ne nun)
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
RFD (request for discussion)
AAD (alvoko al diskutado)
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
TB (text back)
TB (teksto reen)
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
TBH (to be honest)
Honeste
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
TIA (thanks in advance)
AD (Antaŭdankaon)
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
THX (thanks)
DK (Dankon)
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
TTYL (talk to you later)
PKVP (parolu kun vi poste)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
4U (for you)
PV (por vi)
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ