ภาษาดัช | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

AIUI (as I understand it)
Zoals ik het begrijp
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
ASL (age, sex, location?)
Leeftijd, geslacht, woonplaats
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
ATM (at the moment)
Op dit moment
ใช้ในปัจจุบัน
BBL (be back later)
Ben zo terug
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
BCNU (be seeing you)
Tot ziens
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
BION (believe it or not)
Geloof het of niet
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
BRB (be right back)
Ben zo terug
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
BYOB (bring your own beer)
Breng je eigen bier
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
CU (see you)
Tot ziens
ใช้เมื่อลาจาก
CUL (see you later)
Zie je later
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
DIKU (do I know you?)
Ken ik jou?
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
EOM (end of message)
Einde bericht
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
FYI (for your information)
Ter informatie
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
G2G (got to go)
Ik moet gaan
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
IMO (in my opinion)
Naar mijn mening
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IMHO (in my humble opinion)
Naar mijn bescheiden mening
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IOU (I owe you)
Ik ben je iets schuldig
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
J/K (just kidding)
Grapje
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
L8R (later)
Later
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
LOL (laughing out loud)
Ik lach hardop
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
MYOB (mind your own business)
Bemoei je met je eigen zaken
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
NRN (not right now)
Nu even niet
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
RFD (request for discussion)
Oproep tot discussie
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
TB (text back)
Schrijf terug
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
TBH (to be honest)
Om eerlijk te zijn
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
TIA (thanks in advance)
Bij voorbaat dank
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
THX (thanks)
Bedankt
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
TTYL (talk to you later)
Spreek je later
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
4U (for you)
Voor jou
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ