ภาษาไทย | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

Zoals ik het begrijp
จากสิ่งที่ฉันเข้าใจ
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
Leeftijd, geslacht, woonplaats
อายุ เพศ สถานที่?
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
Op dit moment
ในตอนนี้
ใช้ในปัจจุบัน
Ben zo terug
เดี๋ยวกลับมาใหม่
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
Tot ziens
แล้วเจอกันใหม่
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
Geloof het of niet
ึคุณเชื่อหรือไม่ว่า
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
Ben zo terug
เดี๋ยวกลับมาใหม่
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
Breng je eigen bier
กรุณานำเบียร์มาเอง
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
Tot ziens
แล้วเจอกันใหม่
ใช้เมื่อลาจาก
Zie je later
ไว้เจอกันใหม่
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
Ken ik jou?
ฉันรู้จักคุณหรอ
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
Einde bericht
จบข้อความ
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
Ter informatie
สำหรับข้อมูลของคุณ
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
Ik moet gaan
ต้องไปแล้วนะ
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
Naar mijn mening
ในความคิดของฉัน
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
Naar mijn bescheiden mening
ในความคิดเห็นของฉัน
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
Ik ben je iets schuldig
ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณ
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
Grapje
ล้อเล่น
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
Later
ไว้เจอกันใหม่
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
Ik lach hardop
555
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
Bemoei je met je eigen zaken
เป็นห่วงธุระของคุณเถอะ
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
Nu even niet
ไม่ใช่ตอนนี้
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
Oproep tot discussie
สนใจอยากอภิปราย
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
Schrijf terug
ไว้ส่งกลับไป
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
Om eerlijk te zijn
ในความเป็นจริงแล้ว
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
Bij voorbaat dank
ขอบคุณล่วงหน้า
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
Bedankt
ขอบคุณ
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
Spreek je later
ไว้คุยกันใหม่
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
Voor jou
สำหรับคุณ
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ