ภาษาตุรกี | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

AIUI ( Som jeg forstår det)
Anladığım kadarıyla
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
ASL (alder, køn, sted?)
ASL/YCY (yaş, cinsiyet, yer)
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
ATM (i øjeblikket)
Tam şu an
ใช้ในปัจจุบัน
BBL (jeg er tilbage senere)
TBO (tekrar burada olacağım)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
BCNU (vi ses)
GÜ (görüşmek üzere)
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
BION (tro det eller ej)
İster inan ister inanma
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
BRB (jeg er tilbage snart)
Terkrar burada olacağım
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
BYOB (medbring selv øl)
KBKG (Kendi biranızı kendiniz getirin)
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
CU (vi ses)
GG (Güle güle)
ใช้เมื่อลาจาก
CUL (vi ses senere)
SG (Sonra görüşürüz)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
DIKU (kender jeg dig?)
Sizi tanıyor muyum?
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
EOM (Besked slut)
Mesajın sonu
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
FYI (til information)
Bilginize / bilgine
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
G2G (jeg er nødt til at gå)
Gitmem gerekiyor/lazım
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
IMO (efter min mening)
Bence
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Benim fikrime göre
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IOU (jeg skylder dig)
Size borçluyum
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
J/K (jeg joker bare)
Sadece şakaydı
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
L8R (senere)
Daha sonra
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
LOL (griner højt)
Sesli güldüm
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
MYOB ( pas dig selv)
Kendi işine bak
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
NRN (ikke lige nu)
Şu an değil
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
RFD (anmodning on en diskussion)
Bir konuda konuşma ricası
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
TB (skriv tilbage)
Cevap ver
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
TBH (for at være ærlig)
Açıkçası/dürüst olmak gerekirse
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
TIA ( Tak på forhånd)
Şimdiden teşekkürler
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
THX (tak)
Teşekkürler
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
TTYL (vi snakkes ved senere)
Sonra konuşmak üzere
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
4U (til dig)
Sana özel / senin için
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ