ภาษาฟินนิช | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

AIUI (jako jsem to pochopil)
Kuten minä asian ymmärrän
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
Ikä, sukupuoli, paikkakunta?
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
ATM (právě teď)
Nyt juuri
ใช้ในปัจจุบัน
BBL (budu za chvíli zpět)
Tulen takaisin myöhemmin
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
CU (see you - uvidíme se)
Nähdään
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
BION (věř nebo nevěř)
Usko tai älä
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
BRB (budu hned zpátky)
Tulen kohta takaisin
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
Omat kaljat mukaan
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
CU (uvidíme se)
Nähdään
ใช้เมื่อลาจาก
CUL (uvidíme se později)
Nähdään myöhemmin
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
DIKU (znám tě?)
Tunnenko sinut?
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
EOM (konec zprávy)
Viestin loppu
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
FYI (pro tvoji informaci)
Tiedoksi vain
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
G2G (musím běžet)
Täytyy mennä
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
IMO (podle mého názoru)
Omasta mielestäni
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IMHO (podle mého skromného názoru)
Oma nöyrä mielipiteeni
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
IOU (dlužím ti)
Jään palveluksen velkaa
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
J/K (jen žertuji)
Se oli vitsi
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
L8R (později)
Katsotaan myöhemmin
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
LOL (směju se nahlas)
Nauraa ääneen
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
MYOB (hleď si svého)
Pidä huoli omista asioistasi
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
NRN (nemůže teď)
Ei juuri nyt
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
RFD (žádost o projednání)
Keskustelupyyntö
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
TB (napiš zpátky)
Tekstaa takaisin
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
TBH (abych byl upřímný)
Rehellisesti
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
TIA (předem díky)
Kiitos jo etukäteen
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
THX (díky)
Kiitti
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
TTYL (popovídáme později)
Jutellaan myöhemmin
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
4U (pro tebe)
Sinulle
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ