ภาษาโปลิช | สำนวน - ส่วนตัว | ข้อความและเว็บไซต์

ข้อความและเว็บไซต์ - รหัสสั้นๆ

就我理解
AIUI (jak rozumiem)
ใช้หลังมีข้อติบางประการจากความคิดเห็นของคุณ
年龄、性别和地址?
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
ใช้ในโปรแกรมแชทออนไลน์เพื่อดูว่าบุคคลนั้นมีอายุเท่าไร เพศอะไร และสถานที่อยู่ไหน
现在
ATM (w tym momencie)
ใช้ในปัจจุบัน
一会儿回来
BBL (będę później)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
再见
BCNU (do zobaczenia)
ใช้เมื่อต้องการลาจาก
信不信由你
BION (choć trudno w to uwierzyć)
ใช้เมื่อกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่น่าแปลกใจ
马上回来
z/w (zaraz wracam)
ใช้เพื่อต้องการทิ้งข้อความไว้ซักพัก
请自带啤酒
BYOB (przynieś swoje piwo)
ใช้ในปาร์ตี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาควรนำแอลกอฮอล์มาเอง
再见
CU (do zobaczenia)
ใช้เมื่อลาจาก
一会儿见
CUL (do zobaczenia później)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
我们认识吗?
DIKU (Czy my się znamy?)
ใช้เมื่อคุณไม่รู้จักว่าใครกำลังส่งข้อความถึงคุณ
信息结束
EOM (koniec)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างอัติโนมัติในบทสนทนาหรือเมื่อข้อความจบ
供您参考的信息
FYI (dla twojej wiadomości)
ใช้เพื่อบอกใครสักคนโดยเฉพาะกับพวกเขาหรือเพื่อขัดกับความคิดของใครสักคนที่เขามี
我必须离开
G2G (muszę iść)
ใช้เมื่อบางอย่างปรากฏขึ้นมาและคุณไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้ว
在我看来
IMO (moim zdaniem)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
我的愚见
MSZ (moim skromnym zdaniem)
ใช้เพื่อให้ความคิดเห็นส่วนตัว
我欠您一个人情
IOU (jestem Ci winien przysługę)
ใช้เพื่อใครสักคนทำสักอย่างกับคุณและต้องการให้เขารู้ว่าคุณเป็นหนี้บุญคุณเขา
只是开玩笑
J/K (tylko żartowałem)
ใช้เมื่อใครสักคนล้อกับคุณแต่ไม่ใจว่าพวกเขาล้อเล่นๆหรือจริงจัง
一会儿
L8R (później)
ใช้เพื่อบอกลา แต่คุณยังไม่ว่างในการทำอะไรและจะทำในโอกาสหน้า
大笑
LOL (śmiać się głośno)
ใช้เพื่อเป็นการตอบสนองเมื่อคุณคิดว่าอะไรสักอย่างนั้นตลก
不要多管闲事
MYOB (nie twój interes)
ใช้เมื่อคุณต้องการเก็บอะไรบางอย่างเป็นส่วนตัว
现在不行
NRN (nie teraz)
ใช้เพื่อบอกว่าคุณไม่ว่างที่จะทำอะไรในตอนนั้น
要求讨论
RFD (zaproszenie do rozmowy)
ใช้เมื่อคุณต้องการจะคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่าง
请回复
TB (odpisz)
ใช้ในตอนท้ายของข้อความเมื่อคุณต้องการตอบกลับ
说实话
TBH (szczerze mówiąc)
ใช้เพื่ออธิบายหรือบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
提前谢谢您
TIA (z góry dziękuję)
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาช่วยเหลือคุณ
谢谢
THX (dzięki)
ใช้เพื่อขอบคุณใครสักคน
一会聊
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
ใช้เมื่อต้องการบอกลา
给你的
4U
ใช้เพื่อต้องการส่งอะไรสักอย่างหาคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ