ภาษารัสเซีย | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

เรียน จอห์น
Дорогой Иван,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Дорогая мама/папа
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
เรียนคุณลุง เจอโรม
Дорогой дядя Петя,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Привет, Иван,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
ว่าไง จอห์น
Здорово, Иван,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
จอห์น
Иван,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
ที่รักของฉัน
Любимый (ая),
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
สุดที่รักของฉัน
Дорогой мой...
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Милый Иван,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Спасибо за письмо.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Извини, что так долго не писал(а)
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Мы так давно не общались
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
С удовольствием сообщаю, что...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Я был рад услышать, что...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Я так сожалею о...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... тоже шлет привет.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Передай ... привет от меня.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Надеюсь на скорый ответ.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Ответь как можно скорее
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Напиши, если/когда...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Береги себя.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
ฉันรักคุณ
Я тебя люблю.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
ขอให้โชคดี
С наилучшими пожеланиями
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
ขอให้โชคดี
С наилучшими пожеланиями,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
С уважением..
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
โชคดี
Всего наилучшего,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
ด้วยความรักยิ่ง
С любовью,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Я вас люблю,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
รักอย่างมาก
Люблю,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว