ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

เรียน จอห์น
Cher Benjamin,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Chère Maman / Cher Papa,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cher Oncle Jeremy,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Salut Sylvain,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
ว่าไง จอห์น
Coucou Daniel,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
จอห์น
Victor,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
ที่รักของฉัน
Mon chéri / Ma chérie,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
สุดที่รักของฉัน
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Mon très cher Christophe,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Merci pour votre lettre.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Je t'écris pour te dire que...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
As-tu prévu quelque chose pour...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
J'ai la joie de vous annoncer que...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
J'ai le regret de vous informer que...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...envoie ses salutations.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Dis bonjour à... de ma part.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Écris-moi vite.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Écris-moi quand...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Prends soin de toi.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
ฉันรักคุณ
Je t'aime.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
ขอให้โชคดี
Tous mes vœux,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
ขอให้โชคดี
Amitiés,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Amicalement,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
โชคดี
Bien à vous/toi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
ด้วยความรักยิ่ง
Tendrement,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Bises,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
รักอย่างมาก
Bisous,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว